Kælderrenovering

Kælderrenovering

Problemet

På grund af konstruktionen, er gamle bygninger ofte utilstrækkeligt beskyttede mod sidelæns indtrængende og opstigende fugt og tilhørende salte.

Årsagen

Vand i tilknytning med salte er årsagen til praktisk talt alle skader på bygningsmaterialer. Dette forårsager et betydeligt varmetab og kreerer et usundt indendørsmiljø.

Mere end halvdelen af alle gamle bygninger lider af fugtige kældre. Fugtindtrængning har adskillige ødelæggen- de virkninger:

Effektpåbygningselementer: Ødelægger træprofiler, indendørs puds og overflader.

Velvære/Hygiejne:Dannelsenaf mug og svampe og vækst af skadelige spore i luften.

Opholdsrum: Ødelagt maling, træværk og tapet.

Murværk: Saltudblomstring, revner, splintring.

Puds: Tab af styrke, sandagtig, spalt- ning og manglende hæftning.

Klima:Ubehageligkøligfugtighed,dår- lig isolering, øgede omkostninger til opvarmning.

Kondenseringopstårnårluftensvand- damp afkøles og omdannes til væske på eller i murværket.

Regnvandsomtrængerindifacaden og vandsprøjt fra sokkel resulterer i fugt indeni murværket.

Opstigende fugt absorberes af murværkets kapillarer. Når vand for- damper transporteres salte og aflejrin- ger. Dette er en proces som gentages kontinuerligt og resulterer i både indven- dige og udvendige skader.

Sidelæns indtrængning af fugt angriber de dele af murværket, som er under jorden.

Løsningen

Det er vigtigt at komme ud på projektet, og der vurdere problemets omfang, og derfra vurdere hvilken løsning der skal bruges.

I nogle tilfælde kan man lave en god løsning indfra, og I andre tilfælde er man nød til at lave det udefra.

Det er individuelle projekter som skal vurderes gang på gang.

Fordelene

En kælder som er blevet renoveret er blevet et udvider boligareal, øger husets komfort og sparer penge i det lange løb.

Vandtætning på én dag: Kiselsyre- hærdning og mørtel behandlinger udført ”våd-i-våd”.

Afprøvet i praksis i årtier: Systemerne er med succes blevet anvendt på tusinder af bygninger i mere end 40 år.

Vind mere plads til beboelse uden at bygge til: Når kravene til opvarmning, ventilation og dagslys tages i betragtning, kan tættede og renoverede kælderrum omdannes til beboelse, vaskerum, værksted, hobbyarealer, mv.

Forretningsmæssig brug: øger merkantilt område til kontor- /forretningsbrug specielt hvor plads er høj i kurs.

Velegnet til saltbelastet murværk: Systemernebinder salte og stabiliserer fugt/salt kontaminerede murværk, hvilket bidrager til langvarig tætningsbeskyttelse.