Lovpligtig tilstandsrapport

Lovpligtig tilstandsrapport

Brug for hjælp til gennemgang før en lovpligtig tilstandsrapport.........

Ofte har man brug for gode råd og vejledning hvis man har tænkt på at sælge sit hus, her kan vi hjælpe med en professionel gennemgang, så man kan opnå den optimale salgspris, inden tilstandsrapporten, undgå k-3 m.v.

Samtidig findes der nok heller ikke mange købere, som ikke ønsker at få overblik over bygningens fysiske tilstand inden den store beslutning om et køb træffes.

Uanset hvordan huset handles, er det vigtigt, at der udarbejdes en tilstandsrapport af en kvalificeret bygningssagkyndig, som er uvildig i sin bedømmelse af ejendommen.

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele.

En tilstandsrapport skal give et realistisk billede og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Køber ved, hvad han køber og sælger ved, hvad han sælger.

Formål med en tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder.

En tilstandsrapport afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.